Skis

START DITT EVENTYR HOS OSS

... og alt Jotunheimen og Beitostølen har å by på ligger for dine føtter

VILKÅR FOR SKIUTLEIE

1. Gyldig legitimasjon er obligatorisk når du skal leie utstyr. Dette gjelder også forhåndsbooket og betalt utstyr.
2. For å kunne leie utstyr hos Beitostølen Rental må leietaker/gjesten være over 18 år eller ha med seg en foresatt som har fylt 18 år.
3. All betaling skjer på forskudd. Tilbakebetaling av leiebeløpet gjøres kun ved sykdom/skade mot legeerklæring.
4. Alpinski kan lett forveksles. Husk hvordan skiene ser ut og hvor du plasserer skiene! Det er ikke tillatt å overlate, leie ut eller selge leid utstyr.
5. Uvettig bruk som fører til skade på utstyret må erstattes.
6. Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret. I leieperioden har leietaker selv ansvaret for å oppbevare utstyret på et sikkert sted. Ved tyveri må leietaker erstatte utstyret.
7. Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker, gods eller tredjeperson i leieperioden.
8. Det refunderes ikke penger for avbrutt leie med mindre det foreligger skriftlig legeerklæring.
9. Utstyret skal returneres i åpningstiden til utleier når leieperioden er slutt.
10. Det er leietagers ansvar å godkjenne utstyret før bruk.
11. Leietager er kjent med at bindingen på alpinski er av utløsningstypen. Dette minsker risikoen for skade, men er ingen garanti for sikkerheten. På snowboard er det ikke utløsbare bindinger.